Новини та події

 • 20.03.2014

  19 березня 2014 року юристом компанії було успішно представлено інтереси Клієнта в Львівському апеляційному адміністративному суді у справі за позовом до Державної Податкової Інспекції, в результаті чого суд виніс рішення на користь платника податків, яким підтримано рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду щодо скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 115 610,00 грн.

  Детальніше
 • 10.12.2013

  Юристом компанії було успішно представлено інтереси Клієнта в Господарському суді Львівської області у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Виробничо-торгова кондитерська фірма «ЛАСОЩІ» до нашого Клієнта про стягнення заборгованості за господарським договором, в результаті чого суд виніс рішення на користь нашого Клієнта та відмовив Позивачу у задоволенні позовних вимог.

  Детальніше
 • 22.10.2013

  Юристом компанії було успішно представлено інтереси Клієнта в Господарському суді Львівської області у справі про банкрутство ТОВ «Єврокон Вест», в результаті чого суд виніс ухвалу про ліквідацію зазначеного Товариства.

  Детальніше
 

Врегулювання досудових спорів та судова практика.

 

У випадку порушення прав та виникнення спірних питань між контрагентами «Юридична компанія «Ейч. Ді. Партнерз» надає консультації щодо способів врегулювання спорів в досудовому порядку, представляє інтереси клієнтів в судах загальної та спеціальної юрисдикції на всіх стадіях судового процесу, зокрема:

 • Надання усних і письмових консультацій по спірних питаннях;
 • Визначення можливих варіантів врегулювання спорів у досудовому порядку, здійснення правової експертизи документів та складення претензій, підготовка мирових угод;
 • Оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • Підготовка позовної заяви та інших необхідних процесуальних документів під час розгляду справи судом;
 • Захист інтересів відповідача;
 • Участь у розгляді справ судами всіх юрисдикцій;
 • Оскарження рішень суду в апеляційному та касаційному порядку;
 • Представлення інтересів клієнта на стадії виконання рішення суду.

 

 

Договірне право

 

Договірне право - це система правових норм, що регулюють договірні відносини; інститут ряду галузей законодавствава (цивільного, трудового, екологічного тощо).

 

Більшість великих бізнес-проектів передбачають необхідність розробки комплексу взаємопов'язаних та взаємозалежних договорів з урахуванням вимог податкового, митного й іншого законодавства. При цьому особливого значення набуває узгодження з контрагентами  окремих, особливо важливих умов договорів. Зовнішніми проявами якості договорів є послідовність реалізації бізнесу-проекту, його гнучкість, що дозволяє змінити його в надзвичайних ситуаціях з мінімальними втратами, дієвий захист прав його учасників.

 

Юридична компанія "Ейч.Ді,Партнерз" надає наступні послуги:

 • Розробка всіх видів договорів, юридична допомога при їх  укладенні, зміні та розірванні
 • Забезпечення нотаріального посвідчення документів та державної реєстрації відповідних договорів
 • Консультування з питань, що стосуються способів забезпечення виконання зобов'язань
 • Аналіз  договорів на їх відповідність нормам чинного в Україні законодавства

 

 

Трудове право

 

Трудове право - сукупність норм, що реґулюють трудові правовідносини працівників тобто питання робочого часу, відпочинку, заробітної платні, тарифів, охорони праці, праці жінок і молоді, робітничих організацій (профспілок), трудових конфліктів, соціального страхування тощо. 

 

Кожен бізнесмен розуміє, наскільки важливим для успішного розвитку бізнесу є підбір кадрів на підприємстві. Не менш важливим є коректне юридичне оформлення трудових правовідносин у компанії. Ми пропонуємо Вам повний комплекс юридичних послуг в сфері трудових правовідносин, юридичний супровід будь-яких ситуацій, що виникають в процесі співпраці трудового колективу або окремого працівника із роботодавцем, зокрема:

 

Юридична компанія "Ейч.Ді.Партнерз" надає наступні послуги:

 • Складання індивідуальних трудових та колективних договорів, правил трудового розпорядку, іншої внутрішньої документації підприємства
 • Отримання дозвільної документації, яка пов'язана з працевлаштування іноземців
 • Консультування з питань вимог законодавства, яке регулює трудові правовідносини
 • Консультування й представництво інтересів клієнта при вирішенні колективних та індивідуальних трудових спорів

 

 

Корпоративне право

 

Корпоративне право - це право особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) юридичної особи, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (згідно з ч.1 ст. 167 Господарського кодексу України).

Відповідно до п.1.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», корпоративні права - це право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, чи створена така юридична особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах.

 

Юридична компанія "Ейч.Ді.Партнерз" надає наступні послуги:

 • правовий супровід процедур створення та припинення юридичних осіб;
 • корпоративні реорганізації;
 • злиття та поглинання;
 • юридичний аудит (Due Diligence).

Досвід наших юристів використовується у:

 • створенні, діяльності та припиненні юридичних осіб усіх форм власності;
 • врегулюванні відносин між учасниками господарських товариств;
 • скликанні та проведення загальних зборів акціонерів;
 • реалізації корпоративних прав;
 • правового супроводу угод зі злиття та поглинання, операцій з фінансування, лізингу, купівлі-продажу активів;
 • створенні представництв іноземних компаній, об'єднань юридичних осіб, фінансових установ, інститутів спільного інвестування, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю;
 • врегулюванні корпоративних конфліктів.

 

 

Юридичний супровід

 

Юридична компанія "Ейч.Ді.Партнерз" надає консалтингові послуги, зокрема юридичне сприяння при створенні підприємств, реструктуризації, ліквідації й банкрутстві, а саме:

 • реєстрація новостворених підприємств,
 • реєстрація змін в установчих документах підприємств,
 • відкриття філій і представництв, у тому числі нерезидентів,
 • внесення до реєстру суб'єктів малого підприємництва,
 • реєстрація підприємців без утворення юридичної особи,
 • реорганізація підприємств у різних формах,
 • отримання ліцензій та дозволів,
 • представництво по справах про банкрутство

 

 

Антимонопольне право

 

У відповідності зі статтею 42[2] Конституції України не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Конституційна заборона стосується діяльності, націленої на недопущення, обмеження чи усунення конкуренції, незалежно від конкретних її видів і складів правопорушень.

Юридична компанія "Ейч.Ді.Партнерз" надає наступні послуги:

 • представництво інтересів Клієнтів в органах Антимонопольного комітету України з питань економічної концентрації суб'єктів господарювання (набуття контролю: придбання акцій, призначення на керівні посади компанії осіб, що займають аналогічні посади в інших компаніях, злиття, приєднання, створення суб'єкта господарювання та ін.);
 • отримання в органах Антимонопольного комітету України дозволів, попередніх висновків для проведення економічної концентрації чи здійснення узгоджених дій;
 • надання консультацій з питань антимонопольного законодавства;
 • аналіз схем набуття контролю над компаніями, реструктуризації групи компаній з метою уникнення порушень антимонопольного законодавства.

Кваліфіковані юристи зможуть отримати дозволи Антимонопольного комітету України на концентрацію та попередніх висновків стосовно концентрації, надання юридичних консультацій юридичним та фізичним особам, зокрема, з питань кваліфікації їх дій відповідно до вимог антимонопольного законодавства, визначення необхідності отримання дозволу чи повідомлення органів Антимонопольного комітету України про заплановані чи здійснені господарські операції.

 

 

Інвестиційна діяльність

 

Інвестиційна діяльність - це процес організації інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання. Термін "інвестування" має більш теоретичне значення, визначаючи модель поведінки інвестора щодо нарощування свого капіталу. Як правило, інвестиційна діяльність розглядається стосовно конкретного інвестиційного проекту та підприємства, що здійснює інвестиційний процес.

 

Юридична компанія "Ейч.Ді.Партнерз" надає консультації та представляє інтереси іноземних та українських інвесторів при здійсненні ними інвестиційної діяльності, реалізує проекти з іноземними інвестиціями, має великий досвід роботи з потужними девелоперськими компаніями та інвестиційними групами. Ми пропонуємо широкий спектр послуг, зокрема: 

 • Консультування з питань порядку інвестування,повернення інвестицій, отриманого інвестором прибутку
 • Юридичний супровід здійснення іноземних  інвестицій  в Україні
 • Відкриття інвестиційних рахунків
 • Реєстрація іноземних інвестицій
 • Одержання ліцензій Національного банку України на інвестування за кордон та здійснення інших валютних операцій
 
 
ТОВ «Юридична компанія «Ейч.Ді.Партнерз»
79058, Україна, м.Львів, вул. П.Куліша, 7/12
Моб. +38 050 317-42-05
e-mail: hdpartners@hdpartners.com.ua | правова інформація